Edukacja prawna

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie zwiedzania budynku Sądu lub udziału w rozprawach sądowych. Podczas takich spotkań uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli i zawierać następujące informacje:

  • określenie formy ekukacji prawnej,
  • wstępne określenie terminu,
  • określenie ilości i wieku uczestników,
  • podanie danych osobowych do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

Wniosek należy przesłać przez operatora pocztowego, złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym pokój nr 6, w Punkcie Obsługi Interesanta lub przesłać na adres: boi@zdwola.sr.gov.pl

Przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację Poradnika Prawnego dla Młodzieży "Przychodzi uczeń do prawnika..."

Edukacja prawna - strona internetowa prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości