Konta bankowe

Rodzaj wpłaty Nazwa banku / numer konta
Wpis Rejestru Notarialnego, Rejestru Spadkowego

NBP Oddział Łódź

54 1010 1371 0040 1113 9800 0000

Koszty sądowe, grzywny, wypisy, z ksiąg wieczystych, wpisy w sprawach

NBP Oddział Łódź

17 1010 1371 0040 1122 3100 0000

Wpłaty depozytów wyłącznie w walucie PLN*

BGK Oddział Łódź

29 1130 1017 0021 1001 4690 0004

Wpłaty sum na zlecenie

NBP Oddział Łódź

54 1010 1371 0040 1113 9800 0000

*) Wpłaty gotówkowe depozytów należy dokonać przelewem w dowolnym oddziale banku PEKAO SA (bez pobierania prowizji od wpłat) na rachunek: 05 1240 6957 0111 0000 0000 1034, przy czym na dowodzie wpłaty w polu tytułem należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę sprawy

Rejestr zmian dla: Konta bankowe