Konta bankowe

Wpłaty za wpis do Rejestru Notarialnego - Rejestru Spadkowego należy wpłacać na konto:

  • numer konta: 54 1010 1371 0040 1113 9800 0000

Koszty sądowe, grzywny, wypisy z ksiąg wieczystych oraz wpisy w sprawach należy uiszczać na konto:

  • NBP Oddział Łódź
  • numer konta: 17 1010 1371 0040 1122 3100 0000

Od 1 stycznia 2015 ulega zmianie nr konta do wpłat depozytów!!!

Wpłaty depozytów należy uiszczać na konto wyłącznie w walucie PLN:

  • BGK Oddział Łódź
  • numer konta: 29 1130 1017 0021 1001 4690 0004
Depozyty w innej walucie proszę dzwonić 43 824-18-00

Wpłaty gotówkowe depozytów należy dokonywać przelewem w dowolnym oddziale banku PEKAO SA (bez pobierania prowizji od wpłat) na rachunek:

  • numer konta: 05 1240 6957 0111 0000 0000 1034
  • na dowodzie wpłaty w polu tytułem należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę sprawy

Wpłaty sum na zlecenie należy uiszczać na konto:

  • NBP Odział w Łódź
  • numer konta: 54 1010 1371 0040 1113 9800 0000