Obszar właściwości

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2548, ze zm.). Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli obejmuje swoim obszarem właściwości:

Miasta:

 • Szadek,
 • Zduńska Wola.

Gminy:

 • Szadek,
 • Zapolice,
 • Zduńska Wola.

Przy czym Wydział Pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1396) obejmuje również obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łasku tj.:

Miasta:

 • Łask,
 • Poddębice.

Gminy:

 • Buczek,
 • Dalików,
 • Dobroń,
 • Lutomiersk,
 • Łask,
 • Pęczniew,
 • Poddębice,
 • Sędziejowice,
 • Uniejów,
 • Wartkowice,
 • Widawa,
 • Wodzierady,
 • Zadzim.

Rejestr zmian dla: Obszar właściwości