Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sąd działa na podstawie przepisów:

  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 52).

  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2548, ze zm.).

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
aktualizacja linku do przepisów prawa