Wtorek, 17 października 2017 | data aktualizacji serwisu: 18.09.2017 | serwis wyświetlono 2157741 razy |

BIP

OFERTY PRACY

 

Zduńska Wola, 2011-10-28

Status: Nabór zamknięty

Organizator: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

 

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli ogłasza listę osób przyjętych na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

 

 

I. Komisja konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, w wyniku przeprowadzonego konkursu zakwalifikowała następującą osobę do przyjęcia na stanowisko stażysty:

 

Katarzyna Pietrzak

 

II. Komisja konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko stażysty we Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli sporządziła listę rezerwową osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stanowisko stażysty w przypadku rezygnacji kandydata z odbycia stażu lub rozwiązania umowy o pracę ze stażystą. Komisja zastrzega sobie również możliwość przyjęcia na staż osób z listy rezerwowej - w przypadku pojawienia się w 2012 roku wolnych etatów.

 

•1.             Emilia Wawrzecka

•2.             Sylwia Bronka

•3.             Magda Kędzierska

 

III. Osoba wymieniona w punkcie I proszona jest o pilny osobisty kontakt z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19, pokój nr 6.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

          SSR Julita Sawicz - Kociubińska

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu