Słowniki i skróty

Skrót Rozwinięcie
BIP Biuletyn Informacji Publicznej w rozumieniu art. 8  ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznj  (tj. Dz. u. z 2019 poz. 1429 ze zm.)
BOI Biuro Obsługi Interesanta
poz. pozycja
ze zm. ze zmianami
Dz. U. Dziennik Ustaw
złoty
tj. tekst jednolity
Dz. U. Min. Spr Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości
ds. do spraw
ust. ustęp
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
SSR Sędzia Sądu Rejonowego

Rejestr zmian dla: Słowniki i skróty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Kowalczyk
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
utworzenie grupy